APA (arhitektonski projektni atelieur) d.o.o.

APA (arhitektonski projektni atelieur) d.o.o.

APA d.o.o. se bavi projektiranjem, tehničkim savjetovanjem i organiziranjem građenja na području Zagreba, Zadra, Zadarske županije a po dogovoru djelujemo i šire.

Projektiranje – svih vrsta objekata visokogradnje, izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine visokogradnje, izrada etažnih elaborata.

Konzalting – savjetovanje pri projektiranju, ugovaranju građenja i gradnji, Stručni nadzor, Tehničko savjetovanje investitora.

Inžinjering – Projektni menadžment, Izgradnja i Organizacija građenja objekata visokogradnje.

Nekretnine – Prodaja i najam.

Potrebujem
Lokacija