arhitekt biro oblak d.o.o.

Ciril Oblak

arhitekt biro oblak d.o.o.

Ciril Oblak

Arhitekt Ciril Oblak
diplomiral pri prof. E. Mihevcu 1961

-Delal sedem let pri Projektivnem podjetju Kranj (Urbanistični načrti za občino Tržič in javne stavbe)
-1969 ustanovil Arhitekt biro sgp Tržič v Kranju in bil šef biroja do 1975.
(blagovnica Mercator Tržič, na internem natečaju zmagal za dom starejših v Kranju, na razpisu zmagal za pristaniško stavbo letališča Brnik, šole, dobil direktno naročilo za tovarno Gorenjska oblačila)
-Petnajst let, do 1990 pri Slovenija projektu Ljubljana kot vodja birojev v Ljubljani in Kranju. (Industrijske stavbe tovarne Exoterm v Kranju, ponudbeni projekt za mesto Al Kaim v Iraku, večnamenska dvorana Gorenjski sejem v Kranju)
-Nato kulturni delavec.
-Delal za firmo Protech iz Maribora. (mestna stavba lekarne v Kranju in povečave na Brniku)
-1999 ustanovil firmo A B O d.o.o. v Kranju (povečave pristaniške stavbe letališča Brnik, povečave šol in tovarn,
-2017 gostinsko poslovni objekt pri bivši tovarni Gorenjska oblačila v Kranju (“kocka”).

 • E-KONTAKT

  a.b.oblak@siol.net

 • POKLIČITE

  +386 41 663 354

 • SEDEŽ PODJETJA

  Cesta na Klanec 55A
  4000 Kranj

Leta 1995 je dr. Ivan Sedej v brošuri (10 000 izvodov) Likovna zbirka in arhitektura ljubljanskega letališča na Brniku, med drugim napisal:

“C.O. si je letališke stavbe sredi ravninskih gozdov zamislil kot svojevrstno metaforo. Izbral si je modularno gradnjo, ki omogoča postopno in organsko rast, pač v skladu s potrebami. Po drugi strani pa so modularne enote, gre za velikanske “cevi”,sestavljene tako, da jih dojemamo kot urejene sklade mogočnih debel. Duhovito poigravanje z oblikami, ki izvirajo iz narave in prvinskega odnosa do naravnih gradiv je odsev domačega izročila, klenega ljudskega stavbarstva in načel o uporabi čistih materialov, ki jih je uveljavil mojster Jože Plečnik

Tako je postala, navidez izrazito modernistična, na izročilu funkcionalizma temelječa arhitektura tudi pomembna simbolna struktura. ….

Z duhovito izrabo postmodernističnih, neomanierističnih prvin (pretehtani detajli…) pa je arhitekt nakazal tudi prikrito iracionalno plast “nacionalnega značaja”, ki jo vse prevečkrat skrivamo…Zato lahko rečemo, da gradi na spoštljivem odnosu do trdicije kot na iskanju novega”.

Potrebujem
Lokacija