ARHITEKT VALENTIN GORENČIČ

ARHITEKT VALENTIN GORENČIČ

Zanesljiv in izkušen partner, kjer je stranka vedno na 1. mestu, prepričajte se sami!

 

Podjetje je specializirano za celovite rešitve s področja arhitekturnega projektiranja, oblikovanja notranje opreme in urbanističnega načrtovanja.

Vsaki stranki nudimo 100 % individualno obravnavo in se ji maksimalno posvetimo. Poskrbimo, da so vsi naši partnerji po sodelovanju z nami zadovoljni.

Izdelava projektne dokumentacije:

– posnetek obstoječega stanja objekta
– preveritev pogojev za gradnjo na konkretni lokaciji iz prostorskih aktov (OPN)
– idejna zasnova (IDZ)
– pridobitev potrebnih pogojev in soglasij od pristojnih soglasodajalcev
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
– sodelovanje s pristojno upravno enoto do izdaje gradbenega dovoljenja
– sodelovanje s projektanti gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih instalacij ter drugimi projektanti
– projekt za izvedbo (PZI)
– projekt izvedenih del (PID)

 

Projekte izvajamo za naslednje vrste gradenj:

– nova gradnja
– dozidava in nadzidava
– rekonstrukcija
– sprememba namembnosti
– odstranitev
– notranja oprema

 

V kolikor želite o sodelovanju z nami izvedeti več podrobnosti, nas pokličite (+386 31 542 486) ali nam pošljite povpraševanje.

Potrebujem
Lokacija