BIRO ARCA, AIDA DUBRIĆ, s.p.

BIRO ARCA, AIDA DUBRIĆ, s.p.

Kjer so želje strank na prvem mestu, prepričajte se sami!

V podjetju BIRO ARCA, AIDA DUBRIĆ s.p. se ukvarjamo s svetovanjem in izdelavo projektne dokumentacije za naslednje posege na objektih:

nova gradnja, legalizacija, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti.

Ukvarjamo se s projektiranjem vseh vrst objektov visokih gradenj:

STANOVANJSKE STAVBE
(individualne hiše, vikendi, enostanovanjski in večstanovanjski objekti),

NESTANOVANJSKE STAVBE
(gostinske, industrijske, trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost).

Projektno dokumentacijo pripravimo v skladu z veljavno zakonodajo in vas vodimo skozi celoten postopek pridobivanja potrebnih projektnih pogojev in mnenj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sodelovali smo na mnogih projektih v vlogi odgovornega projektanta arhitekture:

Številne enostanovanjske hiše, Poslovno –stanovanjski objekti,
Industrijski objekti in skladišča (dozidava poslovne stavbe Evrosad-Krško, gradnja poslovne stavbe Darsad-Brežice)
Šolski objekti (dozidava O.Š. Leskovec pri Krškem) in številni drugi.

Kontaktirajte nas – z veseljem vam bomo prisluhnili!

 • E-KONTAKT

  aida.dubric@gmail.com

 • POKLIČITE

  +386 51 380 288

 • SEDEŽ PODJETJA

  C. Kozjanskega odreda 16
  8281 Senovo,
  PE: Cesta krških žrtev 23, Krško

Potrebujem
Lokacija