Jernej Kranjc s.p.

Jernej Kranjc s.p.

Iskanja rešitev ne prepuščajte naključju

Urejanje prostora je načrtovanje dolgoročnih rešitev, zato je pomembno, da so v proces oblikovanja vključeni vsi uporabniki prostora. Vsak ima želje in ideje, pomembno pa je, da so te združene v uglašeno celoto.

Storitve

PROSTORSKO SVETOVANJE – Krajinsko-arhitekturno svetovanje pri večjih in manjših posegih v prostor.

IDEJNE REŠITVE – Priprava prostorskih idej, ki rešujejo estetske in funkcionalne uganke prostora.

PROSTORSKI PRIKAZI – Izdelava idejnih, izvedbenih in zasaditvenih načrtov ter 3D prikazov.

Potek sodelovanja:

POSVET – Ogled in izmera prostora, predstavitev obstoječih želja in idej, opredelitev programa in postavitev smernic bodoče ureditve.

NAČRT – Idejni predlog ureditve prostora, uporaba materialov in razmestitev drugih elementov ureditve.

IZVEDBA – Poiščemo najbolj ugodne ponudnike materiala in izvajalce, lahko pa se ureditve lotite tudi sami.

Potrebujem
Lokacija