MATEJA PANTER

univ. dipl. inž. arh.

MATEJA PANTER

univ. dipl. inž. arh.

Arhitektka deluje na področju projektiranja arhitekture, oblikovanja interierja, produktov in grafike. Ukvarja se s kreativnim svetovanjem in strokovno publicistiko. Njeni projekti ponujajo celovite rešitve, so interdisciplinarni in vezani na kontekst prostora. Skupaj z akterji z drugih področij sestavlja kreativne platforme z namenom izvedbe projektov z dodano vrednostjo. Vedno znova skuša definirati ambiente s posebnimi atmosferami.

Zanimajo jo vplivi hiper-urbanizacije, turbo-kapitalizma, informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvoj kulturnih modelov in socialnih okolij, področja kreativnih industrij in specifika lokalnega. Javno se zavzema za promocijo arhitekturne in oblikovalske stroke.

Ustanovila je zavod v javnem interesu PIKA, ki se ukvarja s prostorskimi intervencijami in kreativnimi atrakcijami. Vzpostavila je platformo za povezovanje oblikovalcev in podjetnikov CENTER01, ki se trudi, da bi Slovenija vstopila s svojo oblikovalsko vizijo v svet. Je podpredsednica Društva oblikovalcev Slovenije in redno objavlja prispevke v časopisu Dnevnik, Hiše in Piranesi.

Potrebujem
Lokacija