PKC, arhitekturno in urbanistično načrtovanje

Damjan Pirc s.p.

PKC, arhitekturno in urbanistično načrtovanje

Damjan Pirc s.p.

Kjer je zadovoljstvo strank VEDNO na 1. mestu!

Arhitektura

IDZ – idejna zasnova, IP- idejni projekt,
PGD – projekt za gradbeno dovoljenje
PZI – projekt za izvedbo, PID – projekt izvedenih del
VODILNA MAPA – prostorska umestitev s soglasji in izkazi
gradbeni nadzor od A do Ž

Notranja oprema

projektiranje interierja in vizualizacije, izrisi, idejne zasnove, svetovanje, …

Urbanizem

prostorski akti, krajinske ureditve, primerjalne študije, študije umeščanja ureditev v prostor, …

Zunanje ureditve (od A do Ž)

Potrebujem
Lokacija