PROATELJE

Podjetje za pojektiranje in inženiring, d.o.o.

PROATELJE

Podjetje za pojektiranje in inženiring, d.o.o.

Partner z več kot 20-letnimi izkušnjami s področja arhitekturnega projektiranja, ki bo svoje delo opravil, strokovno, profesionalno in v dogovorjenem roku. V kolikor želite sodelovati s partnerjem, ki vam nudi 100% individualno obravnavo, potem je PROATELJE pravi naslov za vas, preverite!

Kaj nudimo

Idejna zasnova – želje naročnika, scenarij delovanja objekta, funkcionalnost objekta, skladnost z zakonodajo.

Idejni projekt – idejna zasnova z vsemi elementi načrta, tlorisi, prerezi, fasade, kotiranje, 3D pogledi.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) – idejni projekt v večjem merilu, vodilna mapa z podatki o investitorju in nameravnai gradnji, lokacijskem delu in soglasji.

Projekt za izvedbo (PZI) – načrti za PGD z podrobnejšim opisom posegov, detajli, delavniške risbe, popis predvidenih del (gradbena in obrtniška dela).

Projekt izvedbenih del (PID) – projektanski nadzor (podpis izjave odgovornega vodjo projekta in odgovornega nadzornika o skladnosti objekta z gradbenim dovoljenjem).

Potrebujem
Lokacija