PROJEKTANT d.o.o.

PROJEKTANT d.o.o.

O nama

Tvrka PROJEKTANT d.o.o. za izradu projekata sa sjedištem u Drnišu je osnovana 2014. godine.

Specijalizirana je za obavljanje inženjerskih i projektantskih poslova visokogradnje, zgradarstva i uređenja vanjskih prostora i sadržaja.

Svojim stručnim kadrom, iskustvom i angažmanom zajedno sa potrebnim suradnicima obavljamo poslove glavnog projektanta s ciljem pružanja kompletne usluge razrade svih potrebnih projekata i pratećih aktivnostosti od samih začetaka projekta do primopredaje.

Projektantskim i stručnim nadzorom kontroliramo financijski aspekt aspekt investicije, kvalitetu i rokove izvedbe.

Osnivač i vlasnik tvrtke: Mihovil Stojanović, ovlašteni arhitekt A4077.

PROJEKTI
USLUGE
REFERENCE

Potrebujem
Lokacija