SAPO d.o.o.

SAPO d.o.o.

Zanesljiv ter izkušen partner z več kot 8-letnimi izkušnjami s področja arhitekturnega projektiranja in urbanističnega načrtovanja. Podjetje se prek svojih zunanjih sodelavcev ukvarja tudi z notranjim oblikovanjem in dizajnom.

 

Storitve:

Področje prostorskega načrtovanja
izdelava prostorskih aktov občine, izdelava podrobnih prostorskih aktov občine, izdelava strokovnih podlag in urbanističnih načrtov

Področje arhitekturnega projektiranja
izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)

Področje zunanjih ureditev
zunanje ureditve, obeležja, parkirišča

Področje krajinskega načrtovanja
Izdelava načrtov vrtov in parkov, ureditve okolice objektov, izdelava zasaditvenih načrtov

Področje svetovanja
svetovanje strankam glede možnosti gradnje, svetovanje strankam s področja načrtovanja, strokovne podlage za vloge za spremembo podrobne namenske rabe prostora

 

Kontaktirajte nas – z veseljem vam bomo prisluhnili!

Potrebujem
Lokacija