STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o.

STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o.

STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o.

STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o.

Kaj vam nudimo?

VODENJE PROJEKTOV

Prostorske preveritve
Izdelava pred-investicijskih študi
Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
Vodenje upravnih postopkov
Projektno in tehnično svetovanje

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

Urbanizem
Arhitektura
Krajinska arhitektura
Interjer in notranja oprema
Industrijsko oblikovanje
Vizualizacija projektnih rešitev

 

OSTALI PROJEKTI

Gradbene konstrukcije
Strojne inštalacije
Elektro inštalacije
Elaborati gradbene fizike za področje toplotne zaščite
Elaborati gradbene fizike za področje varovanja pred hrupom
Elaborati gradbene fizike za področje prostorske akustike
Projekt rušitev

VODENJE GRADNJE

Priprava tehnične dokumentacije za razpis
Vodenje gradnje
Nadzor gradnje

TRŽENJE

Tržne komunikacije
Grafično oblikovanje

Potrebujem
Lokacija